HET THEORIE-EXAMEN


 


Voordat je jezelf kan aanmelden voor het praktijkexamen, moet je eerst geslaagd zijn voor het theorie-examen. Na dit       examen ontvang je een certificaat van het CBR. Dit word het theoriecertificaat B genoemd. Het theorie-examen B mag vanwege een wetswijzing vanaf 1 november 2011, vanaf de 16e verjaardag afgelegd worden.


 

Op het theorie-examen word je getoetst op drie onderdelen:


 

  -  25 vragen over gevaarherkenning


  -  30 vragen over verkeersregels


  -  10 vragen over verkeersinzicht


 


Voor het theorie-examen ben je geslaagd als je:


  -  13 vragen goed beantwoordt hebt van de 25, voor het onderdeel


     gevaarherkenning


  -  35 vragen goed beantwoordt hebt van de 40, voor de onderdelen


     verkeersregels en verkeersinzicht.


 


 

HET PRAKTIJKEXAMEN


 

Het praktijkexamen mag vanaf november 2011 vanaf de 17e verjaardag afgelegd worden. Voor de categorie (B) personenauto duurt het praktijkexamen ongeveer 55 minuten. Hiervan wordt 15 minuten beschikbaar gesteld voor een introductie en voertuigcontrole voorafgaand aan het examen en voor de uitslag en toelichting achteraf. Je mag zelf kiezen of jouw instructeur meerijdt of niet.


 

Tijdens het praktijkexamen moet je laten zien dat je zelfstandig kan rijden. Hierbij is het voornaamste dat je VEILIG, VLOT en ZELFSTANDIG kan deelnemen aan het verkeer. Tijdens je rit krijg je voor de route en opdrachten specifieke aanwijzingen van de examinator en een ander gedeelte van de rit gebruik je hiervoor je navigatiesysteem. 


  *  VEILIG

  *  VLOT

  *  ZELFSTANDIG


 

Tijdens het praktijkexamen zal je in de meeste gevallen twee van de tien bijzondere verrichtingen moeten laten zien.


Deze tien bijzondere verrichtingen zijn:


 

  *  hellingproef

  *  20 meter recht achteruitrijden  

  *  bocht achteruit rijden

  *  halve draai

  *  keren d.m.v steken

  *  fileparkeren vooruit en achteruit

  *  vakparkeren vooruit rechts, vooruit links of achteruit


Bij aankomst op het CBR terrein krijg je gelijk de uitslag van je examen en

een toelichting hiervan. Vaak wordt hiervoor het ingevulde zelfreflectieformulier

gebruikt door de examinator.


 

Voor het praktijkexamen moet je de volgende documenten meenemen:


  *  een geldig (ID) identiteitsbewijs

  *  de oproepkaart (reservering) voor het examen

  *  een ingevuld formulier zelfreflectie