HET EXAMEN

''be smart and experience''

 

 

 

 

 

 

HET THEORIE-EXAMEN

 

 

Voordat je jezelf kan aanmelden voor het praktijkexamen, moet je eerst geslaagd zijn voor het theorie-examen. Na dit examen ontvang je een certificaat van het CBR. Dit word het theoriecertificaat B genoemd. Het theorie-examen B mag vanwege een wetswijzing vanaf 1 november 2011, vanaf de 16e verjaardag afgelegd worden.

 

Op het theorie-examen word je getoetst op drie onderdelen:

 

- 25 vragen over gevaarherkenning

 

- 30 vragen over verkeersregels

 

- 10 vragen over verkeersinzicht

 

 

Voor het theorie-examen ben je geslaagd als je:

 

- 13 vragen goed beantwoordt hebt van de 25, voor het onderdeel

 

gevaarherkenning

 

- 35 vragen goed beantwoordt hebt van de 40, voor de onderdelen

 

verkeersregels en verkeersinzicht.

 

 

HET PRAKTIJKEXAMEN

 

Het praktijkexamen mag vanaf november 2011 vanaf de 17e verjaardag afgelegd worden. Voor de categorie (B) personenauto duurt het praktijkexamen ongeveer 55 minuten. Hiervan worden 15 minuten beschikbaar gesteld voor een introductie voorafgaand aan het examen, voor de uitslag en toelichting achteraf. Je mag zelf kiezen of jouw instructeur meerijdt of niet.

 

Tijdens het praktijkexamen moet je laten zien dat je zelfstandig kan rijden. Dit kan op drie manieren getoetst worden:

 

* clusteropdrachten

 

* variabele orientatiepunten

 

* navigatiesysteem

 

De examinator bepaalt tijdens het praktijkexamen welke van deze drie je moet uitvoeren.

 

Tijdens het praktijkexamen zal je in de meeste gevallen twee van de drie bijzondere verrichtingen moeten laten zien.

 

Deze drie bijzondere verrichtingen zijn:

 

* parkeeropdracht

 

* omkeeropdracht

 

* stopopdracht

 

 

Voor het praktijkexamen moet je de volgende documenten meenemen:

 

 

* een geldig (ID) identiteitsbewijs

 

* de oproepkaart (reservering) voor het examen

 

* een ingevuld formulier zelfreflectie

 

* de eigen verklaring (te ontvangen bij de rijschool of de gemeente)

 

 

KVK: 52838803

LauravandenB © WEBDESIGN 2014